Herinrichting Mathildelaan en Westelijke Binnenring

Begin 2022 voeren we werkzaamheden uit aan de Mathildelaan, Emmasingel, Keizersgracht en Wal. De werkzaamheden aan de Mathildelaan stonden eerder gepland voor 2020, maar zijn door de complexiteit en samenhang met andere werkzaamheden uitgesteld tot begin volgend jaar. 

Hoe gaan de Mathildelaan en Westelijke Binnenring eruitzien?

De Emmasingel, Keizersgracht en Wal (ook wel de Westelijke Binnenring) vergroenen we en maken we verkeersveiliger, in lijn met onder andere de Vestdijk en Kanaalstraat. Zo heeft de Westelijke Binnenring (richting het Stadhuisplein) straks waar het kan één strook voor zowel auto's als bussen. In de andere richting is er wel een aparte busbaan. Daarnaast komen er verschillende plateaus waar voetgangers en fietsers veilig kunnen oversteken. Hiermee maken we van de binnenstad een fijne en gezonde plek om te verblijven. Deze aanpassingen zorgen er bovendien voor dat de verschillende delen van de binnenstad beter met elkaar zijn verbonden en dus meer één geheel vormen.