Archeologisch vooronderzoek op kruispunt Demer-Vrijstraat

Op dinsdag 7 februari a.s. van 19.00 – 22.00 uur wordt op het kruispunt Demer-Vrijstraat archeologisch vooronderzoek gedaan naar de mogelijke resten van een oude stadspoort, de historische Vijkstraetpoort. Het onderzoek gebeurt bovengronds met een grondradar en elektromagnetische metingen. Hierdoor is er nauwelijks hinder voor omwonenden en voorbijgangers.

Wat merk je van het vooronderzoek?

De werkzaamheden vinden plaats binnen een straal van ongeveer 50 meter rondom het kruispunt Demer-Vrijstraat. De archeologen lopen of rijden met hun meetinstrumenten door de straat. De metingen maken geen geluid en er komt voor mens of dier geen hinderlijke straling vrij. Wellicht is het nodig om tijdelijk enkele obstakels, zoals straatmeubilair of fietsen te verwijderen, met name om de metingen niet te verstoren door de aanwezigheid van metaal.

Lees voor meer informatie de infobrief hieronder. Voor meer info over de herinrichting van de binnenstad ga je naar op openeindhoven.nl/herinrichtingbinnenstad.