Asfaltwerkzaamheden Oude Stadsgracht/pleintje Stratumseind

De herinrichting van Oude Stadsgracht/Stratumseind (pleintje en omgeving) is bijna afgerond. Maandag 1 augustus starten we met de voorbereidingen voor de asfaltwerkzaamheden. Woensdag 3 augustus vindt het asfalteren plaats. Naar verwachting zijn de werkzaamheden op donderdag 4 augustus klaar en is de omgeving vanaf 5 augustus weer goed toegankelijk. Na de bouwvakvakantie starten we op maandag 29 augustus met fase 3A van de herinrichting.

Asfaltwerkzaamheden

Inmiddels is de gelijkvloerse stoep-straat-stoep indeling ter hoogte van Oude Stadsgracht/Stratumseind (pleintje en omgeving) al duidelijk zichtbaar. In de stoep is de nieuwe steen gelegd. Ook de natuurstenen band met (lijn)goot is al te zien. In de eerste week van augustus vindt de asfaltering van de straat (middenloper) plaats. In september volgt dan nog het aanplanten van bomen.

De voorbereidende werkzaamheden voor het asfalteren bestaan onder meer uit het verlagen van de huidige, tijdelijke puinverharding in de straat. Het asfalteren gebeurt tot aan de bovenzijde van de band, zodat we geen hoogteverschil en water op straat creëren. Het aanbrengen en bewerken van een comfortabele toplaag (ongeveer 3 cm) doen we pas als we meerdere fases (werkvakken) afgerond hebben. Zo proberen we zoveel mogelijk naden tussen de verschillende werkvakken te voorkomen.

Meer informatie?

Lees voor meer informatie onderstaande infobrief en bekijk de bereikbaarheidstekening.