Buurt jij met ons mee?

Sinds oktober 2020 helpen stagiaires Amber en Jesse mee aan de leefbaarheid in het Emmasingelkwadrant. Dit als onderdeel van hun stage voor de opleiding 'Social Innovation' aan de Breda University of Applied Sciences.

Verschillende mensen, verschillende belangen

Zoals wel vaker in een wijk in het centrum van een stad bestaat het Emmasingelkwadrant uit veel verschillende groepen mensen. Groepen die zich in verschillende levensfases bevinden. Hierdoor verschillen verwachtingen van elkaar, met soms zelfs tegenovergestelde belangen.

Samen positieve drukte creëren

Onze opdracht is om samen met de buurt ‘positieve drukte’ te organiseren in aanloop naar de geplande ontwikkelingen in het gebied. Om dit goed aan te pakken willen we aansluiten op wat er leeft en speelt in de wijk. Daarom spraken we met bewoners, huurders, verhuurders en lokale en maatschappelijke ondernemers over hoe zij de buurt ervaren.

Onvoldoende informatievoorziening

We ontdekten dat er vooral weinig contact is tussen de verschillende groepen en de betrokken partijen in het gebied. Met als gevolg dat de bewoners niet weten hoe anderen de buurt ervaren. Daarnaast vertelt de gemeente te weinig, waardoor de bewoners niet op de hoogte zijn van wat er gebeurt.

Samen staan we sterker

Uit ons onderzoek blijkt dat we ons beter kunnen richten op de lange termijn dan op de korte. Onze taak? Helpen bij het elkaar leren kennen. De gezamenlijke stem van buurtbewoners die elkaar kennen en helpen is namelijk krachtig en beter hoorbaar. Door er samen voor te gaan is er meer mogelijk dan je denkt. Want: samen staan we sterker dan alleen.

Buurt jij mee?

Samen met de buurtbewoners bekijken we hoe we dit het beste kunnen organiseren. We onderzoeken de mogelijkheden van een beter verbonden buurt en bespreken met de gemeente hoe ze hier goed op kan aansluiten.

Nu zijn de bewoners aan de beurt.

Laten we buurten:
amber.klijn@eindhoven.nl
jesse.ulrich@eindhoven.nl