Groen licht voor plan District E

Goed nieuws! Het bestemmingsplan District E heeft groen licht gekregen van de hoogste rechter van het land, de Raad van State. Alle ingediende bezwaren zijn ongegrond verklaard. De drie iconische torens van project District E die straks verrijzen boven het Stationsplein in Eindhoven gaan een nieuw binnenstadsicoon van de stad vormen.

De belangrijkste bezwaren gingen over windhinder, parkeeroverlast, hittestress en het milieueffectrapport (MER). Volgens de Raad van State heeft de gemeenteraad voldoende onderzoek laten doen naar de gevolgen voor de gevoelstemperatuur en schaduw. Ook is de Raad van State van mening dat het plan niet tot onaanvaardbare parkeeroverlast, verkeersdruk of geluidsoverlast zal leiden. De gemeente is tevreden met de uitspraak, waarmee de gebiedsontwikkeling rondom het station een belangrijke impuls krijgt.

Grote bijdrage aan de woningopgave

Wethouder Stijn Steenbakkers (Gebiedsontwikkeling KnoopXL en Brainport) ziet de uitspraak van District E als een stimulans voor meer ontwikkelingen in de stad: Dit is een belangrijke uitspraak voor een iconisch project in Eindhoven. Dat de hoogste rechter in het land ons nieuwe beleid op bijvoorbeeld mobiliteit, wind en hittestress volgt, geeft ons vertrouwen voor andere gebiedsontwikkelingen. Ik kijk ernaar uit om samen met Amvest/BESIX een volgende stap te zetten in de ontwikkeling van District-E. Het plan van 725 woningen, mét 20% sociale huur, levert een grote bijdrage aan de woonopgave in onze stad. Goed nieuws dus voor al die mensen die zo hard op zoek naar een nieuwe woning.”

De volgende stappen

Ontwikkelaars Amvest en BESIX kunnen na deze uitspraak bij de gemeente een omgevingsvergunning aanvragen en het Definitief Ontwerp afronden. Projectdirecteur Herbert Coopmans is blij met deze uitspraak: “Er is veel behoefte aan woningen, ook in Eindhoven. We zijn nu een belangrijke stap verder in het realiseren van ongeveer 725 woningen en we kunnen hiermee veel mensen een fijn thuis bieden. Het gedifferentieerde plintprogramma draagt bij aan een dynamisch stationsomgeving. We hopen dan ook eind van dit jaar te kunnen starten met de bouwwerkzaamheden.”

District E in een notendop

  • Locatie: Stationsplein Eindhoven.
  • Ontwikkelcombinatie Amvest BESIX.
  • Drie torens van ca. 75, 110 en 140 meter.
  • Ca. 725 woningen, waarvan 20% sociale woningbouw.
  • Publieke en commerciële functies.
  • € 1,55 miljoen toegekend uit de Rijksregeling Woningbouwimpuls (WBI).