Nieuwe Stadhuisplein: groen, levendig toneel met tribunes van gebouwen

In 2040 ligt het Stadhuisplein in een groene, levendige en duurzame omgeving die uitnodigt om te verblijven, te bewegen en te ontmoeten. Het Stadhuis blijft het belangrijkste gebouw. Het vormt samen met het plein het ‘toneel’, omringd door een ’tribune’ van nieuwe bebouwing.

Deze ambitie staat centraal in het Integraal Gebiedskader Stadhuisplein, dat is opgesteld met bijdragen van ruim 5.000 Eindhovenaren. Het gebiedskader formuleert ook de uitgangspunten voor de toetsing van toekomstige bouwplannen. Het kader staat in september ter besluitvorming op de agenda van de gemeenteraad.

Groen en openbare ruimte

Bomen, plantvakken, gevelgroen en open water zorgen ervoor dat het Stadhuisplein en omgeving een prettige plek is om te zijn. (Maatschappelijke) voorzieningen op de begane grond van de nieuwe gebouwen zorgen voor levendigheid.

Bouwhoogte

Voor de bouwhoogte wordt het uitgangspunt maximaal 105 meter, net zoals aan de rest van de binnenring. Hoger dan 105 meter is alleen bespreekbaar als er een belangrijke extra kwaliteit wordt toegevoegd. Denk aan een bijzondere architectuur of het toevoegen van extra veel betaalbare woningen.

Samenspraak

Het afgelopen jaar is de stad breed betrokken bij de toekomstige invulling van het Stadhuisplein. Met behulp van een enquête, klankbordgroepen (met belangenorganisaties, omwonenden en ontwikkelaars) en gesprekken met jongeren zijn uiteenlopende meningen, argumenten en onderliggende belangen opgehaald.

Meer informatie

Benieuwd naar het Integraal Gebiedskader Stadhuisplein en meer achtergrondinformatie? Bekijk voor meer informatie de pagina openeindhoven.nl/stadhuisplein.