Voorbereidende werkzaamheden in Stationsgebied Zuid

Begin 2023 staan er een paar werkzaamheden gepland in Stationsgebied Zuid. Hieronder lees je er alles over.

Stand van zaken bouwprojecten

Een aantal projecten in het gebied lagen na bezwaren ter beoordeling bij de Raad van State. Inmiddels zijn twee uitspraken binnen. Dit geeft ons niet meteen 100% duidelijkheid, maar zorgt er wel voor dat de planning steeds meer vorm krijgt en we beter weten waar we aan toe zijn. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld bepaalde voorbereidende werkzaamheden inplannen. Hieronder leest u welke dat zijn.

Begin februari: werkzaamheden pleintje Dommelstraat

In de eerste twee weken van februari (week 5 en 6) wordt er een nieuw stuk riool aangelegd onder het pleintje bij de Dommelstraat. De werkzaamheden kunnen zorgen voor wat
geluidsoverlast. Daarnaast kan vrachtverkeer de Dommelstraat niet inrijden vanaf het straatje Stationsplein. Verder is alles gewoon bereikbaar.

Eind februari t/m april: werkzaamheden hoek Stationsweg/Vestdijk en afsluiting kruispunt

Vanaf donderdag 23 februari beginnen we met voorbereidende werkzaamheden, waaronder het aanleggen van mantelbuizen (voor kabels & leidingen straks) en rioolwerkzaamheden. Ook worden de middengeleiders (verhogingen) op de Stationsweg verwijderd.


Duur werkzaamheden:

+/- 10 weken (onder andere afhankelijk van het weer)
 

Wegafsluiting

De kruising op de hoek Stationsweg/Vestdijk is tijdens het werk gesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Dit betekent:

  • Geen doorgang van Vestdijktunnel naar Stationsweg
  • Geen doorgang van Vestdijk naar Vestdijktunnel en Stationsweg
  • Geen doorgang vanaf Stationsweg naar Vestdijktunnel


Fietsers en voetgangers kunnen om de afsluiting heen fietsen/lopen. Zie op het kaartje hierboven hoe. Een aantal weken voor de start van de werkzaamheden krijgt u nog een brief met onder andere meer informatie over de omleiding voor de auto.
 

Overlast

Buiten de wegafsluiting kan er wat geluidsoverlast zijn. Het streven is het werk uit te voeren op werkdagen tussen 7.00 en 17.00 uur, maar afhankelijk van de planning kan dit soms uitlopen.

Aanleg keerlus en inrichting bouwweg

De komende jaren staan voor Stationsgebied Zuid in teken van een transformatie. Met projecten als EDGE Eindhoven en Lightyards die in 2023 starten met bouwen en op een later moment ook District E, de ondergrondse fietsenstalling en de inrichting van de openbare ruimte. Om ervoor te zorgen dat het gebied veilig en leefbaar blijft en het bouwverkeer zonder al teveel overlast gebruik kan maken van de Stationsweg, passen we de weg aan (tot aan de definitieve situatie).

We voegen een keerlus toe (een soort rotonde) en maken de Stationsweg ‘glad’, zonder obstakels. Deze werkzaamheden staan voor nu gepland na Koningsdag. De precieze planning is nog niet definitief. Zodra hier meer over duidelijk is hoort u van ons.

Inloopmiddag over het gebied in februari

In februari organiseren we een inloopmiddag, waar je terechtkunt voor vragen over het gebied. Misschien wil je meer weten over de werkzaamheden op de hoek van de Stationsweg/Vestdijk of ben je benieuwd naar hoe die tijdelijke bouwweg precies werkt. Maar kom ook vooral langs als je vragen hebt over een van de andere projecten. Een officiële uitnodiging voor deze middag met meer informatie volgt later via een huis-aan-huis brief.

Vragen?

Heb je vragen over de informatie in deze wijkinfo of andere vragen over het gebied? Neem contact op met omgevingsmanager Gied Alferink, via g.alferink@eindhoven.nl of 06 20 95 60 47. Tijdens de werkzaamheden neem je contact op met de omgevingsmanager van aannemer Hanenberg Christine Schouten, via c.schouten@akertech.nl of 06 55 86 2535. Mail voor algemene vragen naar stationsomgeving@eindhoven.nl.