Werkzaamheden fase 4A-B van start (’t College)

Maandag 28 november starten we met fase 4A-B van de herinrichting Stratumseind. Deze fase betreft het gedeelte van ’t College vanaf de Smalle Haven (inclusief kruising) tot Stratumseind. In onderstaande brief informeren we je over de werkzaamheden, bereikbaarheid en omleidingen voor fase 4A-B. Ook gaan we in op de afvalinzameling, een vooruitblik op fase 5, voorbereidende werkzaamheden voor fase 6 en de wekelijkse inloopmogelijkheid.

De (ondergrondse) werkzaamheden voor fase 4A-B bestaan uit het uitvoeren van archeologisch en explosievenonderzoek, aanbrengen van een nieuw regenwaterriool, vervangen van de bestaande huisaansluitingen, aanbrengen van fundering en het terugbrengen van de bestaande bestrating.

De werkzaamheden voor fase 4A-B starten aan de zijde van de Smalle Haven in de richting van Stratumseind. Naar verwachting zijn de werkzaamheden begin februari 2023 klaar. Tijdens het kerstreces (van 24 december 2022 tot en met 8 januari 2023) worden er geen werkzaamheden uitgevoerd en zal ’t College worden dichtgestraat en opengesteld om vervolgens op maandag 9 januari 2023 te starten met fase 4B. Dit is afhankelijk van onder andere het weer.

Lees voor meer informatie onderstaande brief of ga naar openeindhoven.nl/stratumseind.