Werkzaamheden fase 5A-B van start

Maandag 30 januari starten we met fase 5A-B van de herinrichting Stratumseind. Deze fase betreft het gedeelte van Stratumseind vanaf het pleintje tot en met de kruising ˇt College (zie tekening in de brief onderaan).

De werkzaamheden voor fase 5A-B bestaan uit het uitvoeren van archeologisch en explosievenonderzoek, aanbrengen van een nieuw regenwaterriool, vervangen van de bestaande huisaansluitingen, afkoppelen van regenpijpen, aanbrengen van fundering, uitvoeren van bestratings- en asfalteringswerkzaamheden en het voorbereiden van boomaanplant.

Fase 5A-B start aan de zijde van het pleintje in de richting van ’t College. De eerste week (vanaf 30 januari) starten we met voorbereidende werkzaamheden, zoals het gedeeltelijk opbreken van bestrating en het ondergronds aanbrengen van bronbemaling. In de tweede week (maandag 6 t/m vrijdag 10 februari) starten we met het aanbrengen van een gedeelte van de regenwaterriolering. Tijdens de carnavalsperiode (maandag 13 t/m vrijdag 24 februari) voeren we géén werkzaamheden uit en is Stratumseind vrij van hekken en obstakels.

Voor meer informatie, lees de infobrief: