Werkzaamheden Stratumseind fase 3A van start

Maandag 29 augustus starten we met fase 3A van de herinrichting Stratumseind. Deze fase betreft het gedeelte van Stratumseind vanaf ‘het pleintje Stratumseind’ tot en met de Molenstraat (zie tekening op de binnenzijde). Via deze brief informeren we u over de werkzaamheden, bereikbaarheid en omleidingen voor fase 3A. Ook gaan we in op de veiligheidsaspecten, terrassen, afvalinzameling en de wekelijkse inloopmogelijkheid. En u kunt lezen over de voorbereidende, ondergrondse werkzaamheden voor fases 5 en 6 (kadertekstje binnenzijde).

De werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van explosievenonderzoek, aanbrengen van een nieuw regenwaterriool, vervangen van de bestaande huisaansluitingen, afkoppelen van regenpijpen, aanbrengen van fundering, uitvoeren van bestratings- en asfalteringswerkzaamheden en het voorbereiden van boomaanplant. Naar verwachting zijn de werkzaamheden op vrijdag 7 oktober 2022 klaar (voor Marathon Eindhoven).

Wekelijks inloopuur aan ’t College 9-11

Iedere donderdag tussen 12.00 en 13.00 uur kun je het inloopuur bezoeken aan ’t College 9-11 (pand van aannemer Broeren). Je hoeft geen afspraak te maken, maar kunt binnenlopen wanneer het jou uitkomt. Verschillende medewerkers van het bouwteam zijn aanwezig. Ze kunnen je meer informatie geven, of jouw vragen beantwoorden over bijvoorbeeld het ontwerp, de werkzaamheden, fasering of bereikbaarheid. Vanwege de vakantie vervalt het inloopspreekuur in augustus. Vanaf donderdag 1 september ben je weer van harte welkom.

Bekijk voor meer informatie de infobrief hieronder: