Werkzaamheden Stratumseind fase 3B-C van start

Maandag 10 oktober starten we met fase 3B-C van de herinrichting Stratumseind. Deze fase betreft het gedeelte van Stratumseind vanaf de Molenstraat tot de Bleekweg, inclusief bruggetje over de Dommel (zie tekening op de binnenzijde). Via onderstaande infobrief informeren we je over de werkzaamheden, bereikbaarheid en omleidingen voor fase 3B-C en boomaanplant fase 2. Ook gaan we in op de veiligheidsaspecten, terrassen, afvalinzameling en de wekelijkse inloopmogelijkheid. Fases 3B en C voeren we gelijktijdig uit, omdat voor beide fases Stratumseind moet worden afgesloten ter plaatse van de Dommelbrug.

De werkzaamheden voor fase 3B bestaan uit het uitvoeren van explosievenonderzoek, aanbrengen van een nieuw regenwaterriool, vervangen van de bestaande huisaansluitingen, afkoppelen van regenpijpen, aanbrengen van fundering, uitvoeren van bestratings- en asfalteringswerkzaamheden en het voorbereiden van boomaanplant. De werkzaamheden voor fase 3C bestaan uit het renoveren van het bruggetje over de Dommel en het uitvoeren van bestratings- en asfaltwerkzaamheden.

De werkzaamheden voor fase 3B starten aan de zijde van de Dommel in de richting van de Molenstraat. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden begin december 2022 klaar.