Werkzaamheden Stratumseind fase 6 van start

Maandag 20 maart starten we met fase 6 van de herinrichting Stratumseind. Deze fase betreft het gedeelte van Stratumseind vanaf ‘t College tot Begijnenhof (zie tekening in onderstaande infobrief). Via dit bericht informeren we je over de werkzaamheden en de bereikbaarheid van fase 6. Ook gaan we in op de veiligheidsaspecten, terrassen, afvalinzameling, planten bomen (fase 3) en de wekelijkse inloopmogelijkheid.

De werkzaamheden voor fase 6 bestaan uit het aanbrengen van bronbemaling, uitvoeren van archeologisch en explosievenonderzoek, vervangen van de bestaande huisaansluitingen, aanbrengen van fundering, uitvoeren van bestratings- en asfalteringswerkzaamheden en voorbereiden van boomaanplant. Fase 6 voeren we gefaseerd uit en start aan de zijde van ’t College in de richting van Begijnenhof. In grote lijnen ziet de fasering er als volgt uit:

  • Fase 6A: maandag 20 maart tot eind april 2023.
  • Fase 6B: maandag 3 april t/m woensdag 26 april 2023.
  • Fase 6C: vrijdag 28 april tot eind mei 2023.
     

Dit is een globale planning. Deze kan nog wijzigen door onvoorziene omstandigheden tijdens de uitvoering.

Lees voor meer informatie onderstaande brief of ga naar openeindhoven.nl/stratumseind.