Wijkinfo: uitbreiding werkzaamheden Stratumseind fase 2B/C van start

Woensdag 29 juni gaan we fase 2B/C uitbreiden. De uitbreiding betreft de aanleg van de nieuwe regenwaterriolering op ‘het pleintje Stratumseind’ voor Club Xi, Cafe de Looier en FoodGallery. Via de infobrief hieronder informeren we je over de werkzaamheden, bereikbaarheid en omleidingen voor het uitgebreide werkvak fase 2B/C. Ook gaan we in op de veiligheidsaspecten, afvalinzameling, voorbereidende werkzaamheden voor fase 3 en een wekelijkse inloopmogelijkheid.