Wijkinfo: volgende fase werkzaamheden Stratumseind van start

Dinsdag 7 juni starten we met fase 2B/C van de herinrichting Stratumseind. Tot en met 10 juni werken we ook nog aan fase 2A. Fase 2B/C betreft ‘het pleintje Stratumseind’ en een gedeelte van de Oude Stadsgracht (zie tekening op de binnenzijde). Via deze brief informeren we u over de werkzaamheden, bereikbaarheid en omleidingen voor fase 2B/C. Ook gaan we in op de veiligheidsaspecten, afvalinzameling, voorbereidende werkzaamheden voor fase 3 en een wekelijkse inloopmogelijkheid.

Bekijk voor meer informatie de wijkinfo hieronder.