Voorbereidende werkzaamheden Stationsgebied vanaf 22 april

Het parkeerterrein aan de stationsweg (tegen over ‘de Effenaar’) wordt voor de bouw van ‘Edge’ bouwrijp gemaakt. Op het Stationsplein en de Vestdijktunnel worden kabels en leidingen verlegd en aangelegd als voorbereiding op de bouwwerkzaamheden in het stationsgebied. 

Wat gaan we doen? 

De komende jaren vernieuwen we het stationsgebied flink. Er gaan verschillende bouwactiviteiten plaatsvinden aan de Stationsweg en het Stationsplein. Voor deze bouwactiviteiten zijn voorbereidende werkzaamheden nodig. Recent legden we de keerlus en de bouwweg aan. Nu zijn we zover, dat we het parkeerterrein aan de stationsweg tegenover ‘de Effenaar’ gereedmaken voor de bouw van ‘Edge’. Daarnaast verplaatsen we ondergrondse kabels en leidingen en leggen we nieuwe kabels aan nabij het 18 Septemberplein en de Vestdijktunnel.

Wat merk ik van de werkzaamheden?

Helaas is het niet mogelijk om de werkzaamheden uit te voeren zonder overlast. We doen ons best om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Op maandag 22 april starten we met het bouwrijp maken van ‘Edge’. Vanaf dat moment is het parkeerterrein tegen over de Effenaar definitief gesloten.

Het aanleggen en verplaatsen van de kabels en leidingen nabij de Vestdijktunnel en het 18 Septemberplein gaat van start na Koningsdag, op maandag 29 april en is gereed voor 19 juli 2024 (bouwvak). Gedurende deze werkzaamheden sluiten we het Stationsplein richting de Vestdijktunnel (in noordelijke richting) af. Het NS-station Eindhoven Centraal blijft bereikbaar. Het Stationsplein en de Stationsweg zijn dan bereikbaar via de nieuw aangelegde keerlus over de Dommel. Het parkeerterrein bij het voormalige VVV-kantoor op het Stationsplein is in de periode van 29 april t/m 19 juli, vanwege de werkzaamheden aan de kabels en leidingen afgesloten. 

Vooruitlopend op de werkzaamheden aan de kabels en leidingen zal er aan de noordzijde een doorsteek voor brommers komen tussen de rijbaan en het bromfietspad aan de noordzijde van het spoor. Dit zal echter nauwelijks hinder met zich meebrengen. 

Voor alternatieve parkeermogelijkheden verwijzen wij naar: https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/stad/parkeren.

In dit kaartje is de visualisatie te zien van de beschreven tekst in dit nieuwsbericht