Ontwikkelperspectief Centrum

Het centrum van Eindhoven staat voor een schaalsprong: meer kwaliteit en een hogere dichtheid moeten leiden tot een aantrekkelijk, hoogwaardig en leefbaar centrum van de Brainportregio. Het Ontwikkelperspectief centrum Eindhoven is een ruimtelijke uitwerking van hoe Eindhoven haar verdichtingsopgave kan realiseren, in samenhang met haar ambities om een gezonde, leefbare en bereikbare stad te zijn en te blijven. Het is een tactische studie die inzicht geeft in de effecten en voorwaarden voor verdichting.

Het centrum van Eindhoven in 2040

​​​​​Dit Ontwikkelperspectief geeft houvast aan de acties die Eindhoven tussen nu tot 2040 moet nemen om een echte sprong in kwaliteit te maken. En om de verdichting samen te laten gaan met de ontwikkeling van een duurzaam bereikbare, gezonde en leefbare stad.