Sint Catharinakerk: onderhoud om kerk in goede conditie te houden

Vanaf medio 2002 tot en met medio 2023 heeft de monumentale Sint Catharinakerk in de steigers gestaan om verschillende onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Op deze wijze blijft de uit 1867 daterende kerk met twee 73 meter hoge torens in goede conditie.

De noodzakelijke, reguliere onderhoudswerkzaamheden maakten deel uit van de zogeheten meerjarenonderhoudsplanning, in afwachting van de algehele renovatie/restauratie van de kerk.

Bij de werkzaamheden ging het onder meer om het vervangen van de leien en de onderconstructie van de lage zijbeuken. Verder was er aandacht voor het herstellen van de inpandige houtconstructie, de kleine vieringtoren, metsel- en voegwerk en schilder- en conserveringswerkzaamheden.