Groenere inrichting voor vernieuwde Grote Berg

Sinds begin december 2021 is de Grote Berg weer open voor het verkeer. Na een half jaar van werkzaamheden heeft de heringerichte straat met name een groener karakter gekregen: 24 extra bomen en veel meer beplanting. Ook is er nu meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

Nieuwe bestrating

De gehele bestrating is vervangen, met in het midden een rijstrook voor auto’s en bussen, en aan weerszijden rode stroken voor fietsers en trottoirs voor voetgangers. De vernieuwde Grote Berg sluit in grote lijnen aan op de heringerichte Vestdijk en andere nog te herinrichten straten in de Binnenstad, waar ook vergroenen centraal staat.

Vernieuwd riool

Ook het vuilwaterriool van de Grote Berg (tussen Keizersgracht en Deken van Somerenstraat) is vernieuwd. En in de hele straat ligt nu een schoonwaterriool. Daar komt het regenwater via de regenpijpen in terecht, in plaats van in het vuilwaterriool.