Verdichtingsvisie Binnenstad

Eindhoven is in trek. Bewoners die willen doorgroeien binnen hun eigen stad, starters op zoek naar hun eerste woning, studenten en werknemers vanuit binnen- en buitenland. Eindhoven als centrum van de Brainportregio met haar stedelijke voorzieningen trekt mensen aan uit alle windstreken. Eindhoven groeit en er is behoefte aan meer woningen. Voor alle doelgroepen, van luxe appartementen tot betaalbare huurwoningen.

De verdichtingsvisie voor de binnenstad laat zien waar verdichting mogelijk is en wat daarvoor de uitgangspunten zijn. De visie is op 15 december 2020 vastgesteld door de gemeenteraad.