Herontwikkeling Stadhuisplein en omgeving

Het Stadhuisplein en omgeving worden de komende jaren ontwikkeld tot een groene en levendige omgeving met veel nieuwe woningen. De basis daarvoor is gelegd met het vaststellen van het Integraal Gebiedskader Stadhuisplein (eind 2021). Daarmee zijn de uitgangspunten vastgelegd voor de realisatie van nieuwe woningen en herinrichting van de openbare ruimte. Eind 2022 presenteerden ontwikkelaars en gemeente hun eerste ideeën en plannen. In september 2023 organiseerden we een nieuwe bijeenkomst, met onder meer een presentatie van drie verschillende, uitdagende visies op de openbare ruimte. In november 2023 maakten we bekend dat Bygg Architecture & Design aan de slag gaat met het opstellen van een masterplan openbare ruimte

Stadhuisplein aftermovie

Stadshuisplein Pitch - Bygg Architecture & Design