Herontwikkeling Stadhuisplein en omgeving

Het Stadhuisplein en omgeving worden de komende jaren ontwikkeld tot een groene en levendige omgeving met veel nieuwe woningen. De basis daarvoor is gelegd met het vaststellen van het Integraal Gebiedskader Stadhuisplein (eind 2021). Daarmee zijn de uitgangspunten vastgelegd voor de realisatie van nieuwe woningen en herinrichting van de openbare ruimte. Eind 2022 presenteerden ontwikkelaars en gemeente hun eerste ideeën en plannen. In september 2023 organiseerden we een nieuwe bijeenkomst, met onder meer een presentatie van drie verschillende, uitdagende visies op de openbare ruimte. Ook presenteerden we de ontwerpprincipes voor de nieuwe gebouwen en informeerden we over de stand van zaken van  de bouwplannen.

De presentatie van de drie visies vind je onder Visies openbare ruimte Stadhuisplein 2040.

Stadhuisplein aftermovie

Stadshuisplein Pitch - Bygg Architecture & Design

Stadhuispleinpitch - Volle grond

Stadshuisplein Pitch - LOLA Landscape Architects