Vernieuwing Stadhuisplein

Op en rondom het Stadhuisplein gaat veel veranderen. Er is een grote behoefte aan nieuwe woningen en er is de wens om het plein groener te maken. Verder streven we ernaar om het Stadhuisplein het levendige middelpunt te laten zijn van een groene, levendige en duurzame binnenstad. Er zijn volop (bouw)plannen voor het gebied, die om samenhang en afstemming vragen.

Bekijk hieronder de video over het Integraal Gebiedskader Stadhuisplein

Integraal Gebiedskader Stadhuisplein

In september 2021 staat het Integraal Gebiedskader Stadhuisplein ter vaststelling op de agenda van de gemeenteraad. Binnenkort volgt daarover meer informatie. Het gebiedskader is tot stand gekomen op basis van een breed proces van samenspraak. Het document verwoordt de ambities voor het Stadhuisplein. Ook beschrijft het de uitgangspunten. De gemeente gebruikt deze uitgangspunten om toekomstige bouwplannen te kunnen toetsen.

 

Onderstaand het raadsvoorstel met de bijlagen die de gemeenteraad in september bespreekt.