Vernieuwing Stadhuisplein

Het Stadhuisplein wordt de komende jaren ontwikkeld tot een groene en levendige omgeving met veel nieuwe woningen en voorzieningen. Tijdens een informatiebijeenkomst op 16 november 2022 presenteerden ontwikkelaars en gemeente hun eerste ideeën (zie hieronder). De basis daarvoor is gelegd met het Integraal Gebiedskader Stadhuisplein. Veel bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden hebben daarover meegedacht. Eind 2021 stemde de gemeenteraad in met het gebiedskader. Met het raadsbesluit zijn de uitgangspunten vastgelegd voor de realisatie van nieuwe woningen en herinrichting van de openbare ruimte.

Veel interesse voor presentaties en informatiemarkt toekomst Stadhuisplein

Tijdens een druk bezochte informatiebijeenkomst op 16 november in Muziekgebouw Eindhoven presenteerden ontwikkelaars en gemeente hun eerste ideeën en plannen voor het nieuwe Stadhuisplein. De ruim 300 aanwezigen kregen onder meer een toelichting op de digitale maquette van de nieuwe gebouwen. Deze geeft inzicht in de vormen en hoogtes van de gebouwen. En hoe deze zich verhouden tot elkaar, het plein en de bestaande gebouwen. Tijdens de informatiebijeenkomst konden de bezoekers in gesprek met de ontwikkelaars en gemeente, reageren op de eerste ideeën en aangeven of ze de komende maanden willen meedenken bij de vervolgstappen.

Toekomst Stadhuisplein Eindhoven

Presentatie supervisor Don Murphy

Benieuwd naar een uitgebreider verslag van de bijeenkomst? Eind november plaatsen we hier een verslag, met (meer) foto’s en alle ontvangen reacties.