Vernieuwing Stadhuisplein

Het Stadhuisplein wordt de komende jaren ontwikkeld tot een groene en levendige omgeving met veel nieuwe woningen. De Eindhovense gemeenteraad heeft ingestemd met deze ambitie, door het vaststellen van het Integraal Gebiedskader Stadhuisplein. Met het raadsbesluit zijn ook de uitgangspunten vastgelegd voor de toetsing van toekomstige bouwplannen.

Bekijk hier het Integraal Gebiedskader Stadhuisplein.

Bekijk hieronder de video over het Integraal Gebiedskader Stadhuisplein

Vervolgproces: bouwplannen en masterplan openbare ruimte 

Met het vaststellen van het gebiedskader kunnen de ontwikkelaars (verder) aan de slag met hun bouwplannen. Onder regie van de gemeente worden afspraken gemaakt over gezamenlijke opgaven, zoals het woningbouwprogramma, de invulling van de begane grond van gebouwen (plinten), het groenplan, het mobiliteitsplan, de energievisie en het stedenbouwkundig geheel van gebouwen (ensemble).


Verder start de gemeente in het najaar van 2021 met het opstellen van een masterplan openbare ruimte, om deze daarna uit te werken in inrichtingsplannen. Uitgangspunt daarbij is een groene basisinrichting aan met name de randen van het plein. Daarmee kunnen op het Stadhuisplein ook in de toekomst evenementen en manifestaties blijven plaatsvinden. Om het autoverkeer op het plein te verminderen, wordt bekeken of het mogelijk is om de ingang van de parkeergarage te verplaatsen naar de Wal.