Vernieuwing Stadhuisplein

Op en rondom het Stadhuisplein gaat veel veranderen. Er is behoefte aan nieuwe woningen en er is de wens om het plein groener te maken. Verder streven we ernaar om het Stadhuisplein het levendige middelpunt te laten zijn van een aantrekkelijke, leefbare en groene binnenstad.

We werken stapsgewijs aan een integraal gebiedskader voor het Stadhuisplein. De kaders voor het toekomstige Stadhuisplein en omgeving worden steeds concreter. Maar er valt ook nog veel te kiezen. Daarvoor is nu de gemeenteraad aan zet.

Ruimtelijk kader met varianten

De afgelopen maanden ging het college van B&W op zoek naar de mening van onder meer bewoners, ondernemers en belangenorganisaties. Deze resultaten zijn samen met de gemeentelijke kaders uit de nota van uitgangspunten gebruikt als input voor het opstellen van een ruimtelijk kader met drie varianten voor de invulling van het Stadhuisplein en omgeving. De gemeenteraad bespreekt het ruimtelijk kader in mei 2021.

Eindhovenaren spreken zich uit over de toekomst