Inrichting Pastorietuin Catharinakerk van start

Op maandag 19 februari 2024 start de gemeente aan de zuidzijde van de St. Catharinakerk met de aanleg van de zogeheten Pastorietuin. De werkzaamheden duren ongeveer vijf weken en zijn naar verwachting eind maart afgerond. De exacte duur is afhankelijk van het weer en andere onvoorziene omstandigheden.

De nieuwe, groene inrichting sluit aan bij de ambitie om het centrum meer te vergroenen. De stenige plek krijgt een groene invulling, waar je even kunt verpozen of doorheen kunt wandelen. Het ontwerp voor de Pastorietuin is zo opgezet dat het onderdeel uitmaakt van de kerk en het verhoogde bordes.

Werkzaamheden 

De werkzaamheden bestaan uit het: 

  • Opbreken en aanpassen van de bestrating. 
  • Ontgraven van grond en aanbrengen van nieuwe grond. 
  • Aanleggen van paden en plaatsen straatmeubilair. 
  • Aanplanten van nieuwe plantvakken.

Bereikbaarheid 

Voor de veiligheid zetten we het hele werkvak af met hekken. Woningen, bedrijven en de kerk blijven bereikbaar. Verder kan er incidenteel wat hinder zijn vanwege het laden en lossen. Voor het opslaan van materieel en materialen wordt een klein depot ingericht.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht op openeindhoven.nl/pastorietuin.

Voor vragen over de werkzaamheden kun je contact opnemen met Rob Verwijst, gemeentelijk uitvoeringscoördinator, telefoon: 040 238 29 59, e-mail: r.verwijst@eindhoven.nl