Ruimte voor groen, evenementen en ontmoeten in ontwerp Wilhelminaplein

De gemeente gaat het Wilhelminaplein herinrichten en groener maken. De nieuwe, groene inrichting sluit aan bij de ambitie om het centrum de komende jaren verder te vergroenen. Het opstellen van een ontwerp gebeurt fasegewijs, samen met iedereen die zich betrokken voelt bij de toekomst van het plein. Na de presentatie van het schetsontwerp begin dit jaar, ligt er nu een verder uitgewerkt ontwerp voor het nieuwe Wilhelminaplein. 

De herinrichting van het Wilhelminaplein maakt van het plein een prettige, groene bestemming in de stad. Omwonenden en bezoekers kunnen er lekker buiten zitten, ergens op het plein of op een van de gezellige terrasjes, of een evenement bezoeken.

Minder autoverkeer

Er is minder ruimte voor de auto. Verkeer op het plein is slechts bestemmingsverkeer voor de wijk en er wordt alleen nog door vergunninghouders op het plein geparkeerd. De rijbaan tussen de Heilige Geeststraat en Prins Hendrikstraat wordt opgeheven om veiliger en prettiger op het terras te kunnen zitten. Er blijft voldoende ruimte voor evenementen. Verder wordt het aantal fietsparkeerplekken fors uitgebreid.

Groenvakken met bomen

Vaste groenvakken met bomen in de volle grond zorgen voor een fijne verblijfsplek op warme dagen, door schaduw te bieden en de lucht te koelen. Ook beperken ze de kans op wateroverlast door extreme piekbuien. Het gelijkvloerse ontwerp van het plein accentueert de fraaie historische gevels die het plein omkaderen en nodigt uit om over het plein te lopen in plaats van omheen. Ook krijgt het kunstwerk ‘Gekooide vrijheid’ een plek op het plein waar het goed tot zijn recht komt.

Kijk op openeindhoven.nl/wilhelminaplein voor meer informatie over het ontwerp voor het Wilhelminaplein.