Voorbereidende werkzaamheden stationsgebied zuid

Aan de Stationsweg, op het 18 Septemberplein en de Vestdijktunnel worden er kabels en leidingen verlegd als voorbereiding op de bouwwerkzaamheden in het stationsgebied.

Wat is de gemeente van plan?

De komende jaren wordt het stationsgebied flink vernieuwd. Zo worden er verschillende gebouwen en een ondergrondse fietsenstalling gebouwd. Daarnaast wordt de Stationsweg opnieuw ingericht. Voor deze ontwikkelingen zijn er voorbereidende werkzaamheden nodig aan de Stationsweg. Hiervoor worden de ondergrondse kabels en leidingen verplaatst. Dit tracé is op de tekening hieronder aangegeven in rood en groen.

Wat houden de werkzaamheden in?

Voor deze werkzaamheden moet het tracé van de kabels en leidingen vrijgemaakt worden. Er moeten terrassen weggehaald worden en er worden bomen gekapt. De bomen die worden gekapt zijn geel gestreept in de tekening hierboven. Daarna wordt er een sleuf (langwerpige opening) gegraven waar de kabels en leidingen in worden gelegd.

Wat merk ik van de werkzaamheden?

Helaas is het niet mogelijk om de werkzaamheden uit te voeren zonder overlast. We doen ons best om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Zo combineren we waar kan de werkzaamheden en gebruiken we technieken die de sleuf zo kort mogelijk openhoudt. Daarnaast zijn de werkzaamheden gepland buiten het terrasseizoen, zodat de horecaondernemers er zo min mogelijk last van hebben. Aan de Stationsweg en bij de Bijenkorf (groen op de tekening) starten de werkzaamheden op 14 februari 2024 (na carnaval) en duren ongeveer tot 27 april 2024 (Koningsdag). De werkzaamheden rondom het 18 Septemberplein en de Vestdijktunnel (rood op de tekening) starten na 27 april en duren tot eind juni. Dan wordt de Stationsweg richting Vestdijktunnel afgesloten en komt er een omleiding.