Werkzaamheden kruispunt Heilige Geeststraat tot Bergstraat

Op dinsdag 19 maart a.s. start de gemeente met de fases 3 en 4 van de herinrichting Kleine Berg. Het gaat om het kruispunt Heilige Geeststraat tot de Bergstraat. Naar verwachting zijn de werkzaamheden voor fase 3 (kruispunt Heilige Geeststraat) op vrijdag 29 maart klaar en de werkzaamheden voor fase 4 (Kleine Berg tussen Heilige Geeststraat en Bergstraat) op dinsdag 9 april.

In eerste instantie verwijdert de aannemer de bestrating van het kruispunt Heilige Geeststraat tot Kleine Berg 30. Vanaf maandag 25 maart wordt de rest van de bestrating in fase 4 opgebroken. We doen dit om de in-/uitrit naar het parkeerterrein naast huisnummer 30 zo lang mogelijk via de Kleine Berg bereikbaar te houden. Met de gebruikers van het parkeerterrein vindt nog verdere afstemming plaats over de bereikbaarheid.

Voorbereidende werkzaamheden fases 3 en 4

Voorafgaand aan de herinrichtingswerkzaamheden voert aannemer Den Ouden Infra momenteel voorbereidende werkzaamheden uit in de fases 3 en 4. In het voetpad vervangt de aannemer per pand de huisaansluiting van het riool. De werkzaamheden worden vooraf afgestemd met de ondernemers en veroorzaken lichte hinder.

Bereikbaarheid, omleidingen en communicatie

Tijdens de herinrichting van de fases 3 en 4 blijven de panden langs het werkvak voor voetgangers bereikbaar via een loopstrook van kunststof loopschotten. Fietsers en gemotoriseerd verkeer worden via omleidingsborden om het werk geleid. Bestemmingsverkeer blijft mogelijk. Zie ook de bereikbaarheidstekeningen in onderstaande infobrief.

Voor de veiligheid zetten we het werkvak af met lage bouwhekken. Deze bouwhekken worden iedere vrijdagmiddag uiterlijk om 17.00 uur verwijderd en op maandagochtend weer teruggeplaatst. Op deze manier is de Kleine Berg in het weekend zo optimaal mogelijk bereikbaar.

Voorafgaand aan de werkzaamheden bezoekt de omgevingsmanager van aannemer Den Ouden Infra alle direct betrokken ondernemers persoonlijk om de werkzaamheden en de gevolgen hiervan te bespreken. Daarbij geeft de omgevingsmanager bijvoorbeeld aan hoe bepaalde parkeervoorzieningen bereikbaar blijven, waar ondernemers het afval aan kunnen bieden, hoe de bevoorrading van de winkels kan blijven plaatsvinden en wanneer terrassen tijdelijk opgeruimd moeten worden.

Meer informatie vind je in de informatiebrief hieronder.