De Bergen is een bijzondere plek in ons centrum. De historische kern van de wijk De Bergen is ontstaan op de hoge zandrug tussen de beekdalen van de Dommel en Gender. Tegenwoordig is er van een berg niets meer te zien, maar het unieke karakter is zichtbaar en voelbaar. Met name ook door het horeca- en winkelaanbod.

Maar ook dit gebied ontwikkelt zich verder. Er is behoefte aan meer woningen. En er is volop aandacht voor aantrekkelijke woon- en winkelstraten. Hieronder vind je de verschillende projecten in het gebied.

Voorlopige planning De Bergen

Herinrichting Grote Berg

L

Bouw Nieuw Bergen

Ontwerp voor herinrichting Wilhelminaplein

Herinrichting Kleine Berg