Knoop XL moet een echt verblijfsgebied worden met verschillende mogelijkheden voor recreëren. De komende 20 jaar ontwikkelen we het grijze kantorengebied met ruim baan voor de auto, naar een groene verblijfs- en woonwijk voor iedereen. Om de leefbaarheid te vergroten, willen we een groene boulevard maken van De Fellenoord, zo ontstaat er ruimte voor 9000 woningen voor 16.000 inwoners. Daarnaast willen we busstation Neckerspoel ondergronds aanleggen en de natuurfunctie van de Dommel veel sterker uitbouwen, zodat in het oosten een parkachtig landschap ontstaat.

Voorlopige planning

BunkerToren

Oplevering

L

Voorbereidende werkzaamheden

Op de Stationsweg

L

EDGE

Start bouw

Lightyards

Verwachte start bouw

District E

Verwachte start bouw

Ondergrondse fietsenstalling

Verwachte start bouw

Stationsplein

Verwachte start aanleg

Stationsweg

Verwachte start aanleg