Ondergrondse fietsenstalling

Rondom Eindhoven Centraal staan veel fietsen. Om de fietsen uit het zicht te halen en ze een veilige plek te geven, bouwen we samen met de NS en ProRail een ondergrondse fietsenstalling. Deze fietsenstalling komt onder het stationsplein en verbinden we met de bestaande ondergrondse fietsenstalling.

In de bestaande stalling is er plek voor 1100 fietsen. Daar komt met deze nieuwe stalling ruimte voor 4400 extra fietsen bij! In totaal kunnen er aan de zuidkant van het station 5500 mensen ondergronds hun fiets stallen. Samen met de fietsflat aan de noordzijde komt dat neer op 10500 fietsplekken.