Herinrichting Kleine Berg

Op maandag 15 januari 2024 zijn we gestart met de herinrichting van de Kleine Berg. Inmiddels zijn alle werkzaamheden nagenoeg afgerond. In juni plaatsen we nog een aantal fietsnietjes (om fietsen te parkeren), afvalbakken en zitbankjes en -poefs.

Januari 2025 vervangen van tijdelijk asfalt door klinkers

Na overleg met vertegenwoordigers van ondernemers en bewoners is besloten om in januari 2025 het tijdelijk aangebrachte asfalt te gaan vervangen door gebakken klinkers. Ruim voor de start van de uitvoering geven we meer informatie over de werkzaamheden, fasering en bereikbaarheid. Waarom vervangen we het tijdelijke asfalt? Voor de herinrichting van de Kleine Berg is aangesloten bij de ontwerpprincipes van de vergrote binnenstad. Daarover is in maart 2024 besloten om af te stappen van het gebruik van asfalt en voor de bestrating van de middenstrook over te stappen op gebakken klinkers. De overige materialen blijven gelijk. In 2022 is op het Stratumseind gestart met het vergroenen en herinrichten van de binnenstad. Onlangs is de evaluatie van deze eerste fase afgerond. Ook is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om asfalt minder hittestress gevoelig te maken. De evaluatie én het onderzoek gaven aanleiding om te kijken naar alternatieven voor asfalt. Daarbij is een gebakken klinker als beste uit de afweging van materialen gekomen.

In afwachting van het alternatief voor de asfaltloper is bij de herinrichting van de Kleine Berg een tijdelijke asfaltlaag aangebracht en gaan we deze in januari 2025 vervangen. Lees meer over de nieuwe bestratingskeuze in de raadsinformatiebrief (met bijlagen) of in onderstaande infobrief:

Raadsinformatiebrief Bijsturing op project Herinrichting Binnenstad

Kleine Berg voetgangersgebied tussen Willemstraat en Bergstraat

De Kleine Berg is na de herinrichting tussen de Willemstraat en Bergstraat alleen nog toegankelijk voor bestemmingsverkeer, door het instellen van een voetgangersgebied. Met de herinrichting zijn ook alle openbare parkeerplaatsen in de Kleine Berg verdwenen. Laden en lossen blijft mogelijk binnen venstertijden. Ter hoogte van Kleine Berg 52 is een gehandicaptenparkeerplaats.

Deze maatregelen zijn aanvullend op het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Kleine Berg. Ze zijn het gevolg van de aangenomen motie van de gemeenteraad (oktober 2023) om de Kleine Berg veilig en autovrij te maken.

Vrije motie: 'Maak de Kleine Berg weer veilig en autovrij'

Lees onderstaande infobrief voor meer informatie over de aanvullende maatregelen: