Herinrichting Kleine Berg

Op maandag 15 januari 2024 zijn we gestart met de herinrichting van de Kleine Berg. Het nieuwe ontwerp sluit aan bij de herinrichting van de (winkel)straten in de binnenstad. Het gaat uit van de bestratingsmaterialen, het straatmeubilair en groen zoals we dat ook daar toepassen.

Tijdelijke asfaltverharding Kleine Berg 

Voor de herinrichting van de Kleine Berg wordt aangesloten bij de ontwerpprincipes van de vergrote binnenstad. Daarover is in september 2023 aan de gemeenteraad toegezegd om een andere, lichtere kleur asfalt voor de middenstrook (rijloper) te onderzoeken. Dit onderzoek en de evaluatie van de uitvoering van de eerste fase van het project Herinrichting Binnenstad (Stratumseind) lopen nog. Daarom voorzien we nu de middenstrook van de Kleine Berg van een tijdelijke laag asfalt (gefaseerd). Wanneer er uitsluitsel is over de materiaalkeuze voor de middenstrook, volgt de definitieve verharding. We vinden het belangrijk de extra overlast tot een minimum te beperken. Het aanbrengen van de definitieve middenstrook plannen we daarom in afstemming met de omgeving in. De raad is met onderstaande collegebrief geïnformeerd over het onderzoek en de te nemen keuze.

Collegebrief ‘Consequenties toezeggingen Herinrichting Binnenstad’

Kleine Berg voetgangersgebied tussen Willemstraat en Bergstraat

De Kleine Berg is binnenkort tussen de Willemstraat en Bergstraat alleen nog toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Dat gebeurt door het instellen van een voetgangersgebied, direct na de herinrichting. Met de herinrichting verdwijnen ook alle openbare parkeerplaatsen in de Kleine Berg. Laden en lossen blijft mogelijk binnen venstertijden. Ter hoogte van Kleine Berg 52 komt een gehandicaptenparkeerplaats.

Deze maatregelen zijn aanvullend op het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Kleine Berg, die op 15 januari 2024 is gestart. Ze zijn het gevolg van de aangenomen motie van de gemeenteraad (oktober 2023) om de Kleine Berg veilig en autovrij te maken.

Vrije motie: 'Maak de Kleine Berg weer veilig en autovrij'

Lees onderstaande infobrief voor meer informatie over de aanvullende maatregelen.