Herinrichting Kleine Berg

Op maandag 15 januari 2024 zijn we gestart met de herinrichting van de Kleine Berg. Het nieuwe ontwerp sluit aan bij de herinrichting van de (winkel)straten in de binnenstad. Het gaat uit van de bestratingsmaterialen, het straatmeubilair en groen zoals we dat ook daar toepassen.

Gebakken klinkers als vervanger van asfalt in middenstrook

Voor de herinrichting van de Kleine Berg wordt aangesloten bij de ontwerpprincipes van de vergrote binnenstad. Daarover is in maart 2024 besloten om af te stappen van het gebruik van asfalt en voor de bestrating van de middenstrook over te stappen op gebakken klinkers. De overige materialen blijven gelijk. In 2022 is op het Stratumseind gestart met het vergroenen en herinrichten van de binnenstad. Onlangs is de evaluatie van deze eerste fase afgerond. Ook is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om asfalt minder hittestress gevoelig te maken. De evaluatie én het onderzoek gaven aanleiding om te kijken naar alternatieven voor asfalt. Daarbij is een gebakken klinker als beste uit de afweging van materialen gekomen.

In afwachting van het alternatief voor de asfaltloper is bij de huidige herinrichting van de Kleine Berg een tijdelijke asfaltlaag aangebracht. Deze wordt vervangen door de nieuwe klinkers. In overleg met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden wordt bekeken op welke termijn dit kan gebeuren. Lees meer over de nieuwe bestratingskeuze in de raadsinformatiebrief (met bijlagen) of in onderstaande infobrief:

Raadsinformatiebrief Bijsturing op project Herinrichting Binnenstad

Kleine Berg voetgangersgebied tussen Willemstraat en Bergstraat

De Kleine Berg is binnenkort tussen de Willemstraat en Bergstraat alleen nog toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Dat gebeurt door het instellen van een voetgangersgebied, direct na de herinrichting. Met de herinrichting verdwijnen ook alle openbare parkeerplaatsen in de Kleine Berg. Laden en lossen blijft mogelijk binnen venstertijden. Ter hoogte van Kleine Berg 52 komt een gehandicaptenparkeerplaats.

Deze maatregelen zijn aanvullend op het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Kleine Berg, die op 15 januari 2024 is gestart. Ze zijn het gevolg van de aangenomen motie van de gemeenteraad (oktober 2023) om de Kleine Berg veilig en autovrij te maken.

Vrije motie: 'Maak de Kleine Berg weer veilig en autovrij'

Lees onderstaande infobrief voor meer informatie over de aanvullende maatregelen: