Herinrichting Kleine Berg

De Kleine Berg gaan we herinrichten. Het nieuwe ontwerp sluit aan bij de herinrichting van de (winkel)straten in de Binnenstad. Deze staat op de planning vanaf maart 2022. De Kleine Berg gaat eind
2022 / begin 2023 op de schop. Het nieuwe ontwerp gaat uit van de bestratingsmaterialen, het straatmeubilair en groen zoals we dat ook in de Binnenstad gaan toepassen.

Concept definitief ontwerp Kleine Berg