Het centrum van Eindhoven is volop in ontwikkeling. Veel plannen staan op stapel, zoals de herinrichting van het Stationsgebied. Maar ook onze binnenstad gaat vanaf september 2021 op de schop: de straten met de rode steentjes én het Stratumseind. De huidige inrichting is verouderd en er is weinig groen.

We streven naar een binnenstad, waar je voelt dat je in het hart van Brainport Eindhoven bent. Een plek waar Eindhovenaren zich thuis voelen én waar (internationale) gasten graag naar toe komen. In een groene en gezonde omgeving, om te ontspannen of elkaar te ontmoeten.

Hoe de nieuwe Binnenstad eruit komt te zien? Daaraan werken we stapsgewijs, in samenspraak met bewoners en ondernemers van de Binnenstad. In augustus 2019 is een eerste keuze gemaakt voor de nieuwe bestrating. Bekijk hier de video. Deze is na verschillende testen nog wat verfijnd. En vooruitlopend op de herinrichting experimenteren we ook volop met het vergroenen van de Binnenstad. In september 2021 starten we met de herinrichting van het Stratumseind.

Heb je vragen of suggesties?
Mail naar herinrichtingbinnenstad@eindhoven.nl.