Tijdelijke fietsenstalling Neckerspoel

Knoop XL, het gebied rondom het station, gaat de komende jaren volledig op de schop. Met verschillende partijen wordt nauw samengewerkt aan goede en tijdelijke voorzieningen om eventuele hinder en overlast zoveel mogelijk te beperken. Om ervoor te zorgen dat Eindhoven Centraal ook met de fiets goed bereikbaar blijft, gaan we eind 2024 een grote, tijdelijke fietsenstalling plaatsen aan de noordzijde van het station.

3800 fietsparkeerplekken

Met de tijdelijke fietsenstalling wordt de capaciteit aan de noordzijde van het station fors vergroot van 1300 naar 3800 fietsparkeerplekken. Daarnaast is in het ontwerp ook specifiek gekeken naar het verbeteren van de toegankelijkheid, bereikbaarheid en sociale veiligheid ten opzichte van de bestaande situatie. Aan de zuidzijde van het station staan verschillende bouwprojecten op de planning. Wanneer er gestart wordt met deze werkzaamheden kan men hun fiets parkeren in de nieuwe tijdelijke fietsenstalling aan de noordzijde. De fietsenstalling zal dan ook overzichtelijker en ruimer zijn, waardoor er ook minder foutief geparkeerde fietsen zullen staan rondom het station. Op deze manier zetten we in op het beperken van eventuele overlast.  

Flexibel en goedkoper

De nieuwe tijdelijke fietsenstalling komt in de plaats van het eerdere en duurdere plan voor een fietsflat. Dit project was niet langer wenselijk vanwege MIRT-verkenning en de bouw van het nieuwe busstation Neckerspoel. Daarnaast kan met de verbouwingen rondom het station deze fietsenstalling makkelijker aangepast en verplaatst worden naar de omstandigheden van de bouwfases. Naar verwachting wordt nog dit jaar gestart met de aanbesteding, waarna men tweede kwartaal van 2025 gebruik kan gaan maken de nieuwe fietsenstalling.