MIRT-Verkenning OV-knoop Eindhoven

Er maken steeds meer mensen gebruik van het station Eindhoven Centraal. Om deze groei aan te kunnen, moeten het busstation, het spoor en het treinstation worden uitgebreid. Zo houden we Eindhoven bereikbaar. 

De OV-knoop Brainportregio Eindhoven wordt een knooppunt van hoge kwaliteit. Hier ontmoeten bus, trein, taxi, deelvervoer en fiets elkaar. En is er plek voor alle belangrijke regionale, nationale en internationale verbindingen. We gaan flink wat dingen aanpassen in en rondom het station. Hoe we de uitbreiding van het station precies gaan inrichten, staat nog niet vast. Je leest op deze pagina welke stappen we gaan doorlopen om samen tot de beste uitkomst te komen.

Aanpassingen aan het station