Het zuidelijk plangebied van KnoopXL loopt vanaf het Stationsplein tot aan de Dommel. De bebouwing tegenover het station vormt de grens van het plangebied. Dit gebied ondergaat de komende vijf jaar een ware metamorfose. De eerste stap werd al gezet in 2016 met de oplevering van The Student Hotel door projectontwikkelaar AM.

Er gaat komende jaren veel meer gebouwd worden. Knoop XL Zuid is ingedeeld in drie clusters: Stationsplein, Lichthoven en EDGE. Als alle procedures goed doorlopen zijn, kan al in 2022 begonnen worden met de bouw van Lichthoven: tussen The Student Hotel en het spoor komt daar het hoofdkantoor Zuid van Ziggo, gebouwd door AM. Ongeveer tegelijkertijd kan worden begonnen met EDGE, tussen The Student Hotel en de Dommel. Vanaf 2023 volgt dan District E tussen het centraal station en het 18 Septemberplein.