Het zuidelijk plangebied van Knoop XL loopt vanaf het Stationsplein tot aan de Dommel. De bebouwing tegenover het station vormt de grens van het plangebied. Dit gebied ondergaat de komende vijf jaar een ware metamorfose. De eerste stap werd al gezet in 2016 met de oplevering van The Student Hotel door projectontwikkelaar AM.

Knoop XL in 3D

Deze beelden geven een eerste indruk van hoe de omgeving van het station eruit komt te zien. Het zijn beelden van de projecten met de informatie die nu bekend is. Als een ontwerp klaar is, staat dit bij de informatie van het project. De beelden helpen om te ervaren hoe dit gebied er in de toekomst uit kan komen te zien. 

3D-beelden in tekst