Het zuidelijk plangebied van KnoopXL loopt vanaf het Stationsplein tot aan de Dommel. De bebouwing tegenover het station vormt de grens van het plangebied. Dit gebied ondergaat de komende vijf jaar een ware metamorfose. De eerste stap werd al gezet in 2016 met de oplevering van The Student Hotel door projectontwikkelaar AM.

Presentatie Stationsgebied Zuid

Er gaat komende jaren veel meer gebouwd worden. Knoop XL Zuid is ingedeeld in drie clusters: Stationsplein, Lightyards en EDGE Eindhoven. Als alle procedures goed doorlopen zijn, kan in 2023 begonnen worden met de bouw van Lightyards: tussen The Social Hub en het spoor komt daar het hoofdkantoor Zuid van Ziggo, gebouwd door AM. Ongeveer tegelijkertijd kan worden begonnen met EDGE Eindhoven, tussen The Social Hub en de Dommel. Daarna volgt dan District E tussen het centraal station en het 18 Septemberplein en de ondergrondse fietsenstalling. Het sluitstuk van de herontwikkeling is het nieuwe Stationsplein en de nieuwe Stationsweg.

Knoop XL in 3D

Deze beelden geven een eerste indruk van hoe de omgeving van het station eruit komt te zien. Het zijn beelden van de projecten met de informatie die nu bekend is. Als een ontwerp klaar is, staat dit bij de informatie van het project. De beelden helpen om te ervaren hoe dit gebied er in de toekomst uit kan komen te zien. 

3D-beelden in tekst