De gebiedsontwikkeling van Knoop XL gaat hand in hand met een zogeheten mobiliteitstransitie: we willen aantrekkelijke alternatieven bieden voor het autoverkeer. Meer hoogwaardig openbaar vervoer, bus, fiets, step, scooter en fijne looproutes door de stad. Alleen dan is extra woningbouw en de aanleg van een groene boulevard mogelijk. Dé spil vormt NS station Eindhoven Centraal dat we willen omvormen tot een OV Knooppunt, waar verschillende soorten van vervoer samenkomen: om de tien minuten een trein naar de Randstad, internationale treinen naar Düsseldorf, Aachen en Brussel, vier HOV- lijnen die gaan aansluiten op de nog te ontwikkelen Brainportlijn, die de hightech-hotspots langs de A2 rond Eindhoven met het centrum van de stad moet gaan verbinden.

Het blijft de plek van waaruit het stads- en streekvervoer per bus zal aankomen en vertrekken. Daarnaast zal de nieuwe OV-terminal onderdak gaan bieden aan deelvervoer met fiets, scooter en step en worden vanuit die plek aantrekkelijke looproutes naar stedelijke publiektrekkers aangelegd. Ook twee grote fietsenstallingen van elk duizend fietsen zijn onderdeel van de OV-terminal.