Gebiedskader Schellenskwartier

Eindhoven heeft als centrum van de Brainportregio een grote aantrekkingskracht. We weten dat veel mensen in de binnenstad willen wonen. Het Schellenskwartier (gebied tussen Vestdijk, Geldropseweg, Stratumsedijk en Bleekweg) biedt ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Vanuit de Verdichtingsvisie Binnenstad is het benoemd als een van de focusgebieden.

We willen er hoogbouw ruimte geven en met name meer woningen bouwen, naast het vergroenen en verbeteren van de openbare ruimte. De eerste stap is het opstellen van een gebiedskader. Het concept-gebiedskader Schellenskwartier is 12 juni gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in Park Plaza.

Digitale maquette met overzicht zon- en schaduwwerking