Gebiedskader Schellenskwartier

Eindhoven heeft als centrum van de Brainportregio een grote aantrekkingskracht. We weten dat veel mensen in de binnenstad willen wonen. Het Schellenskwartier (gebied tussen Vestdijk, Geldropseweg, Stratumsedijk en Bleekweg) biedt ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Vanuit de Verdichtingsvisie Binnenstad is het Schellenskwartier benoemd als een van de focusgebieden. In november 2023 heeft de gemeenteraad het gebiedskader Schellenskwartier vastgesteld.

Het opstellen van het gebiedskader is in samenspraak gebeurd. Het document beschrijft de ambities, uitgangspunten en kansen voor het Schellenskwartier. Het gebiedskader biedt mogelijkheden voor nieuwe initiatieven. Enkele partijen (initiatiefnemers) hebben aangegeven hun eigendom te willen ontwikkelen. Met het gebiedskader kan de gemeente de toekomstige initiatieven beoordelen en beter op elkaar afstemmen.

Massa- en volumestudie met overzicht zon- en schaduwwerking