Start MER-procedure Fellenoord: notitie in te zien t/m 11 oktober

Dé plek waar je de verandering naar een internationale hotspot het meest kunt zien, is in de Internationale knoop XL. Het gebied rondom station Eindhoven Centraal wordt een hoogstedelijk centrumgebied met wonen, werken, ontmoeten en er zijn. Dit gebied wordt hét visitekaartje van Brainport Eindhoven. Hiervoor is een ontwikkelvisie & ontwikkelkader Fellenoord gemaakt. En deze is in maart 2021 door de gemeenteraad van Eindhoven vastgesteld. Voor het gebied wordt een milieueffectrapportage (MER) gemaakt. 

Waarom een milieueffectrapportage (MER)?

Het MER heeft tot doel de waarde voor het milieu compleet te laten meewegen bij de voorbereiding en vaststelling van plannen en besluiten voor het gebied Fellenoord. Een MER-procedure start met het schrijven van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In de NRD staan voorstellen voor het gebied en het detailniveau van de uit te voeren onderzoeken in het MER. Bij de reikwijdte van de onderzoeken gaat het over de andere keuzes die worden onderzocht en over het milieu die daarbij horen. Bij het detailniveau gaat het over de manier waarop de onderzoeken worden uitgevoerd. En hoe uitgebreid de onderzoeken worden uitgevoerd. 

Alle belangrijke partijen erbij halen

Het ter inzage leggen van deze NRD is de eerste stap in de MER-procedure. Het doel hiervan is het op tijd erbij halen van alle belangrijke partijen (bestuursorganen, adviseurs, bewoners, belanghebbenden). Op die manier ontstaat een breed gedragen programma voor het onderzoek dat moet worden uitgevoerd voor het MER.

Bekijk Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt van dinsdag 14 september tot en met maandag 11 oktober 2021 ter inzage en bekijk je hieronder.