De Nieuwe Eindhoven

De Nieuwe Eindhoven is een opvallende woontoren in ontwikkeling, op de hoek van de Vestdijk en de Raiffeisenstraat. Ontwikkelaar Stein wil hier circa 180 huur- en/of koopappartementen laten bouwen, met ruimte voor een voor iedereen toegankelijke stadstuin.

Wat is het plan?

Op het parkeerterrein aan de Vestdijk/Raiffeisenstraat verrijst in de loop van 2024 de nieuwe woontoren, met een hoogte van 70 meter. Deze biedt ruimte aan circa 180 appartementen (permanent wonen), variërend in de sociale, middeldure en dure huur en/of koop. De appartementen beginnen op 18,5 meter hoogte. Daaronder is ruimte voor veel groen in een openbare stadstuin.

Wat is de planning?

Stein heeft de afgelopen periode met verschillende belanghebbenden over het ontwerp gesproken. Begin 2023 start de bestemmingsplanprocedure en legt Stein het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage. De start van de bouw is onder meer afhankelijk van het verloop van de bestemmingsplanprocedure, maar is naar verwachting begin 2024.

Waar vind ik meer informatie?

Wil je graag meer weten over de stand van zaken, of bijvoorbeeld een videopresentatie bekijken van deze nieuwe ontwikkeling aan de Vestdijk? Ga dan naar de projectsite via de knop rechts voor meer informatie en contactgegevens.