Herontwikkeling Moleneind

Moleneind is het gebied tussen de Dommel, het Designhuis, Stratumseind en de Oude Stadsgracht. Nu is er vooral horeca en entertainment en het maakt een rommelige indruk. We willen Moleneind mooier en groener maken en benutten voor woningen en voorzieningen. De plannen voor Moleneind worden gemaakt door de gemeente samen met bouwontwikkelaar Geva Vastgoed. De gemeente stelt de uitgangspunten op voor het gebied, dat noemen we een projectkader. De ontwikkelaar maakt het bouwplan. Vervolgens toetst de gemeente het bouwplan aan de uitgangspunten.

Plannen gepresenteerd

Op 22 mei 2024 was er een informatiebijeenkomst over de uitgangspunten en het bouwplan voor Moleneind. Een kleine 100 bezoekers werden geïnformeerd en konden reageren op de plannen. 

Deze tekening toont het plan, gezien vanaf het Stadhuis. Linksvoor zie je het Designhuis. Daarachter het gepresenteerde plan. Het grootste bouwblok is ongeveer even hoog als de stadhuistoren. Rechts daarvan ligt het kleinere bouwblok, met daartussen sfeervolle straatjes, met voorzieningen. In totaal komen er ongeveer 150 woningen. De omgeving wordt groen en duurzaam ingericht, met veel aandacht voor historie, veiligheid en leefbaarheid.

Wil je meer weten?  Bekijk de presentatie en het verslag van de bijeenkomst.