Gemeente Eindhoven en Provincie Noord-Brabant richten BV op voor gebiedsontwikkeling

De gebiedsontwikkeling van een groot deel van KnoopXL, een gebied van 80 voetbalvelden rondom NS-station Eindhoven Centraal, wordt uitgevoerd door een ontwikkel-BV, opgericht door de gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant. Dat hebben de colleges van B&W en Gedeputeerde Staten begin maart 2023 besloten. De Gemeenteraad en Provinciale Staten hebben afgelopen maanden verschillende debatten gevoerd over de oprichting, al hun wensen zijn in het oprichtingsbesluit overgenomen.

KnoopXL is met 55 hectare het grootste binnenstedelijke herontwikkelingsgebied van Zuid-Nederland. Doel is om het gebied, dat nu vooral een vervoersfunctie heeft, om te vormen tot een verblijfsgebied voor iedereen, met betaalbare woningen, toekomstgerichte werkplekken en een prettig en groen verblijfsklimaat. Met een aantrekkingskracht van ver buiten de stad, maar ook voor de bestaande inwoners. De Ontwikkelingsmaatschappij Fellenoord BV zal alleen het gebied ten noorden van het station gaan ontwikkelen, ongeveer driekwart van heel KnoopXL, op basis van de Ontwikkelvisie Fellenoord.

Cruciaal

Voor de gemeente is deze ontwikkeling cruciaal voor de leefbaarheid van de stad, de provincie ziet de transformatie van Knoop XL als een essentiële verbetering van het vestigingsklimaat en het versterken van de internationale concurrentiepositie van Brabant. Volgens beide overheden bewijst de oprichting van een gezamenlijke Ontwikkelingsmaatschappij het krachtige geloof in de ontwikkeling van KnoopXL. Beiden zitten aan het stuur en dragen beiden voor de helft de risico’s.

Volgens wethouder Stijn Steenbakkers van Eindhoven en gedeputeerde Erik Ronnes geeft het vertrouwen bij andere noodzakelijke partners om aan te haken, denk aan het Rijk, Europa, projectontwikkelaars en investeerders. Zij denken dat de oprichting wordt gezien als een ‘hard’ langjarig commitment, bovendien kan een BV kan zich makkelijker in een zakelijke omgeving mengen dan twee overheden.

Schaalsprong Eindhoven

De herontwikkeling van KnoopXL staat niet op zich. Het past in de schaalsprong die Eindhoven doormaakt. De economie van Brainport Eindhoven groeit al meer dan 10 jaar ruim 2,5% boven het landelijk gemiddelde. Als gevolg van die sterke economische positie komen er in Eindhoven al jarenlang veel banen en inwoners bij. En dat blijft zo, de verwachting is dat het aantal banen de komende twintig jaar met 70-duizend stijgt.