Herinrichting Wilhelminaplein

De gemeente gaat het Wilhelminaplein herinrichten en vooral ook groener maken. De nieuwe, groene inrichting sluit aan bij de ambitie om het centrum de komende jaren verder te vergroenen. Het opstellen van een ontwerp voor het nieuwe Wilhelminaplein doen we samen met bewoners, ondernemers en iedereen die zich betrokken voelt bij de toekomst van het Wilhelminaplein. Daarvoor organiseren we verschillende bijeenkomsten en gesprekken. Op dit moment zitten we in de fase van schetsontwerp (onder het kopje 'Wat zijn de reacties op het schetsontwerp en hoe verder?').