Herinrichting Wilhelminaplein

De gemeente gaat het Wilhelminaplein herinrichten en vooral ook groener maken. De nieuwe, groene inrichting sluit aan bij de ambitie om het centrum de komende jaren verder te vergroenen. Het opstellen van een ontwerp voor het nieuwe Wilhelminaplein doen we samen met bewoners, ondernemers en iedereen die zich betrokken voelt bij de toekomst van het Wilhelminaplein. Daarvoor organiseren we verschillende bijeenkomsten en gesprekken.

Begin dit jaar hebben we het schetsontwerp gepresenteerd. Zo’n 350 Eindhovenaren hebben daarop gereageerd, tijdens een bijeenkomst en/of online. Na het beoordelen van alle reacties en aanvullende onderzoeksresultaten, hebben we een voorlopig ontwerp opgesteld. Dat hebben we op 15 mei gepresenteerd. Je kunt het hieronder bekijken. De komende tijd werken we verder aan de afronding van het ontwerp. Het streven is om het definitief ontwerp in september/oktober ter besluitvorming aan het college van burgemeester en wethouders voor te leggen.