Straatexperiment verkeerscirculatie Centrum-West

De gemeente gaat een straatexperiment verkeercirculatie uitvoeren in De Bergen en Elzent-Noord. Doel is om de leefbaarheid en verkeersveiligheid van de woonstraten te verbeteren.

Waarom een straatexperiment?

De verkeerscirculatie in De Bergen en Elzent-Noord vraagt al een aantal jaren om aandacht. De woonstraten worden gebruikt als verbinding tussen de westelijke Binnenring (Emmasingel-Keizersgracht-Wal-P.C.Hooftlaan) en de Westtangent (route Doctor Schaepmanlaan-Edenstraat-Hoogstraat). Er komen verschillende klachten en meldingen binnen over de leefbaarheid en verkeersveiligheid die hierdoor onder druk staat. Om dit te veranderen moet het doorgaand verkeer (sluipverkeer) in de buurten worden tegengehouden.

Het projectgebied