Herinrichting Stratumseind in september van start

De herinrichting van de binnenstad gaat in september van start, om te beginnen met het Stratumseind. Alle straten met de bekende rode steentjes krijgen de komende jaren een nieuwe, eigentijdse inrichting. Na de metamorfose van de Vestdijk tot groene stadsboulevard, gaan we nu aan de slag met de volgende straten in onze binnenstad. Zo werken we stapsgewijs aan een klimaatbestendige, groene en gezonde omgeving, waar het voor iedereen prettig is om er te zijn.

Het centrum van Eindhoven ontwikkelt zich de komende jaren verder tot het hart van Brainport Eindhoven. Veel bouwplannen staan op stapel, zoals VDMA, District E en KnoopXL. Vanaf september gaan de straten in de binnenstad op de schop. De huidige bestrating is aan vervanging toe, de inrichting is verouderd en er is te weinig groen. Nu het college het voorlopig ontwerp voor het Stratumseind heeft vastgesteld, start de aanbesteding van de werkzaamheden en kan de uitvoering verder worden voorbereid.

Gefaseerde uitvoering

“We zijn blij dat we de overlast voor de horeca zo beperkt mogelijk kunnen houden. Een belangrijke voorwaarde, zeker nu de ondernemers nog dagelijks de negatieve gevolgen ervaren van de coronacrisis. Daarom hebben we ook enkele voorbereidende werkzaamheden, zoals archeologisch onderzoek, tijdens deze coronaperiode gedaan”, aldus wethouder Rik Thijs. Voorzitter Tom van Brussel van de Vereniging Horecabelangen Stratumseind (VHS): “De gemeente heeft goed naar ons geluisterd, over het ontwerp, terrassen en bomen, maar met name ook over de uitvoering. Op ons verzoek worden de werkzaamheden over een groot aantal fases verdeeld. De looptijd van meer dan een jaar is daarmee lang, maar het is het meest gunstige scenario voor ons als ondernemers. We hoeven zo niet opnieuw voor een lange periode dicht. Bovendien hebben we afgesproken dat tijdens evenementen geen werkzaamheden plaatsvinden.”

Klimaatadaptief

Het Stratumseind krijgt een gelijkvloerse stoep-straat-stoep indeling, net als de andere straten in de binnenstad die nog op de schop gaan. Er is gekozen voor moderne materialen met een Eindhovense signatuur. De eerder ontworpen Eindhovense steen voor de stoep is in proefvakken getest op het gebied van duurzaamheid, veroudering en onderhoud. Met de vergaarde kennis is gekozen voor een steen die het Eindhovense verhaal laat zien én voldoet aan de eisen. Het straatgedeelte (middenloper) wordt uitgevoerd in comfortabel, bewerkt asfalt. De begrenzing van stoep en straat gebeurt door banden van natuursteen. Ondergronds komt een klimaatadaptief watersysteem door de aanleg van gescheiden riolering. Het voorlopig ontwerp telt 20 nieuwe bomen en het behoudt 3 van de huidige 15 bomen. De verlichting gebeurt via een slim lichtsysteem, waarmee het mogelijk is om verschillende lichtscenario’s te creëren. Mede vanuit veiligheidsoogpunt worden bij de verdere uitwerking van het voorlopig ontwerp de exacte locaties van bomen, verlichting en camera’s op elkaar afgestemd en vastgelegd.

Meer info over de herinrichting van het Stratumseind en achtergronden? Kijk op openeindhoven.nl/herinrichtingbinnenstad.