Het verkeersbesluit over de tijdelijke Stationsweg ligt ter inzage

STATIONSGEBIED | Zoals je misschien weet gaan we de Stationsweg tijdelijk aanpassen. Dit is nodig zodat (bouw)verkeer veilig plaatsvindt als de eerste projecten aan de Stationsweg starten met bouwen. Omdat het om een ingrijpende aanpassing gaat die lang duurt, is hiervoor een verkeersbesluit nodig.

Verkeersbesluit bekijken

Vanaf woensdag 4 augustus wordt dit verkeersbesluit over de Stationsweg bekendgemaakt en kun je het inzien. Je bekijkt het samen met de bijbehorende tekeningen via het digitale gemeenteblad. Ga naar www.officielebekendmakingen.nl en kies voor ‘gemeenteblad’. Je hebt zes weken de tijd om het besluit te bekijken en je mening te geven.

Planning

Het is nu nog niet duidelijk wanneer we aan het eerste deel (van The Student Hotel tot aan de Dommel) van de maatregelen beginnen. Dat hangt af van wanneer de projecten beginnen met bouwen. Als alles goed gaat kan dat al in oktober/november zijn. Zodra we hier meer over weten laten we je dit op tijd weten.

Heb je vragen over het verkeersbesluit, neem dan contact op met projectmanager Jesper Remmen via j.remmen@eindhoven.nl of bestemmingsplanjurist Babette van der Padt via b.vd.padt@eindhoven.nl