Werkzaamheden asfalteren stukje Gagelstraat

De voorbereidende werkzaamheden die nodig waren om de bouw van de Victoriatoren mogelijk te maken zijn achter de rug. We hebben het stamriool omgelegd en de grond bouwrijp gemaakt. De bouw van de Victoriatoren laat nog even op zich wachten, op z’n vroegst wordt er na de bouwvakvakantie gestart. Om het gebied in de tussentijd wel goed bereikbaar te houden, gaan we een stukje van de Gagelstraat asfalteren. Dit gebeurt komende donderdag (31 maart).