Werkzaamheden kruising Kerkstraat - Rechtestraat - Catharinaplein (fase 7C)

Maandag 8 januari 2024 starten we met de herinrichting van het winkelgebied, met voorbereidende, ondergrondse werkzaamheden in de Rechtestraat. Eind november is hierover een infobrief verstuurd. Op 8 januari starten we ook met de herinrichting van de kruising Kerkstraat – Rechtestraat – Catharinaplein. Deze laatste werkzaamheden van de herinrichting Stratumseind (fase 7C) zijn naar verwachting medio maart 2024 klaar.

Hier vindt u meer informatie over de werkzaamheden en de bereikbaarheid van fase 7C. Ook geven we u (aanvullende) informatie over de hierboven genoemde werkzaamheden in de Rechtestraat. Zo vragen we nadrukkelijk de medewerking van de inwoners bij het aanbieden van uw oud papier en restafval gedurende de werkzaamheden.

Voorbereidende, ondergrondse werkzaamheden voor fase 7C

In de week van 8 januari 2024 start Enexis (uitgevoerd door aannemer Hurkmans) met ondergrondse werkzaamheden ter plaatse van de kruising en voor de Catharinakerk (binnen werkvak). Hurkmans gaat een oude gasleiding verwijderen. De werkzaamheden kunnen enige hinder veroorzaken, maar u blijft te allen tijde bereikbaar. Voor eventuele vragen over deze werkzaamheden, kunt u contact opnemen met J. de Moor, uitvoerder van Hurkmans, telefoon 06 51 14 92 03.

Overige werkzaamheden fase 7C

De overige werkzaamheden voor fase 7C bestaan uit het aanbrengen van bronbemaling, uitvoeren van archeologisch en explosievenonderzoek, vervangen van de bestaande vuilwater riolering en aanleg van een nieuw regenwaterriool, vervangen van de bestaande huisaansluitingen, aanbrengen van fundering, aanbrengen plantvak en het uitvoeren van (tijdelijke) bestratingswerkzaamheden. Naar verwachting zijn de werkzaamheden medio maart 2024 klaar, afhankelijk van het weer en andere onvoorziene omstandigheden tijdens de uitvoering. We brengen nog geen definitieve bestrating aan in fase 7C, omdat we later nog meer kabels en leidingen aanleggen. Verder is de kruising (vanuit de Rechtestraat) onderdeel van de transportroute voor de herinrichtingswerkzaamheden in het winkelgebied. Hierdoor zijn de winkelpanden aan de Rechtestraat, die aan de voorzijde worden bevoorraad alleen te voet bereikbaar

Bereikbaarheid Stratumseind - Begijnenhof - Catharinaplein

Op de bereikbaarheidstekening (zie achterzijde) is het werkvak voor fase 7C ingetekend en is de bereikbaarheid van Stratumseind, Begijnenhof, Kerkstraat en het Catharinaplein tijdens de werkzaamheden aangegeven. De kruising wordt afgesloten, de Kerkstraat blijft bereikbaar voor bevoorrading via Achterom. Voetgangers kunnen om het werkvak heen lopen. De Catharinakerk (bordes) blijft bereikbaar via de zijde Stadhuisplein/Begijnenhof. Fietsers worden omgeleid via de Wal - Bilderdijklaan - Stratumsedijk - Bleekweg (heen en terug). Dit wordt buiten met gele borden aangegeven. Wij verzoeken de ondernemers om hun leveranciers op de hoogte te brengen van de gewijzigde verkeerssituatie.

Géén werkzaamheden tijdens carnavalsperiode

Tijdens de carnavalsperiode (van woensdag 7 februari vanaf 17.00 uur tot en met woensdag 14 februari 2024) voeren we géén werkzaamheden uit en is de kruising Kerkstraat - Rechtestraat - Catharinaplein vrij van hekken en obstakels. Het werkvak is dan voorzien van een tijdelijke (puin)verharding. Na de carnavalsperiode (donderdag 15 februari) maken we fase 7C verder af.

Aanbrengen asfalt fase 7B

Op donderdag 21 december (dit is afhankelijk van het weer) staat het aanbrengen van het asfalt voor fase 7B gepland, exclusief toplaag. Het gaat om het straatgedeelte voor de Catharinakerk (vanaf kruising Stratumseind/ Begijnenhof tot Kerkstraat - Catharinaplein). In de dagen voorafgaand aan het asfalteren, voeren we voorbereidende werkzaamheden uit.

Aanvullende informatie herinrichting Rechtestraat

Hieronder leest u (aanvullende) informatie over de werkzaamheden in de Rechtestraat, die ook op 8 januari starten. Deze informatie is aanvullend op de informatie uit de infobrief, die we eind november verspreidden.

Veiligheid en beperkende maatregelen Rechtestraat

We zijn bezig met ingrijpende werkzaamheden, die zorgen voor onvermijdelijke overlast. Om het project veilig te kunnen uitvoeren, maken we onder andere afspraken over de werkzaamheden in combinatie met de bedrijfsvoering in de straat. Vanwege de aard en de omvang van de werkzaamheden en de doorgang voor hulpdiensten, fietsers en voetgangers, is het voor de ondernemers aan het werkvak gedurende de werkzaamheden niet mogelijk om een reclamebord of een terras te gebruiken. Dit geldt ook voor eventuele andere obstakels die de doorgang belemmeren.

Plaats oud papier en restafval vóór 10.00 uur op een van de tijdelijk ingerichte (verzamel)locaties

Het oud papier en restafval komt Cure Afvalbeheer gedurende de werkzaamheden (vanaf 8 januari 2024) op de gebruikelijke dagen ophalen. De locaties waar dit gedaan wordt, wijken wel tijdelijk af. In verband met de doorgang voor hulpdiensten en het winkelend publiek kunt u oud papier en restafval namelijk niet meer op de Rechtestraat aanbieden. Gedurende de werkzaamheden richten we tijdelijke verzamellocaties in. Het oud papier (vrijdag) en restafval (woensdag) kunt u aanbieden op twee locaties (zie ook bereikbaarheidstekening op de achterzijde):

  • Hoek van de Markt
  • Hoek Hooghuisstraat - Wal

Om de inzameling van het oud papier en restafval goed te laten verlopen, is het noodzakelijk dat u het vóór 10.00 uur plaatst op een van beide locaties. De locaties krijgen een speciale voorziening (verzamelplaats met hekken) op woensdag en vrijdag vanaf 8.00 uur. Na 11.00 uur verwijderen we de hekken weer. Ook is het belangrijk dat er géén geparkeerde auto’s of vrachtwagens in de routes naar de tijdelijke locaties staan.

Wekelijks inloopuur aan ’t College

Iedere donderdag tussen 12.00 en 13.00 uur kunt u het inloopuur bezoeken aan ’t College 9-11 (pand van aannemer Broeren). U hoeft geen afspraak te maken, maar kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt. Verschillende medewerkers van het bouwteam zijn aanwezig. Ze kunnen u meer informatie geven, of uw vragen beantwoorden over bijvoorbeeld het ontwerp, de werkzaamheden, fasering of bereikbaarheid. Tijdens de kerstperiode is er op donderdag 28 december 2023 en donderdag 4 januari 2024 geen inloopuur.

Meer informatie