Archeologisch vooronderzoek naar oude stadspoort in binnenstad afgerond

Liggen er op het kruispunt Demer-Vrijstraat funderingsresten van een oude, middeleeuwse stadspoort, de historische Vijkstraetpoort? Dinsdagavond 8 februari liet de gemeente er archeologisch vooronderzoek doen om daar uitsluitsel over te krijgen. Het onderzoek gebeurde bovengronds met een grondradar en elektromagnetische metingen.

Na de herinrichting van Stratumseind gaan vanaf het najaar Rechtestraat, Demer en Hooghuisstraat op de schop. Om een beeld te krijgen van mogelijke archeologische resten in de ondergrond, vindt er vooronderzoek plaats. Uit eerder bureauonderzoek bleek dat in de bodem onder het kruispunt resten van de Spaanse vestingwerken uit de Tachtigjarige Oorlog kunnen liggen.

Onderzoeksresultaten

In de loop van februari 2023 zijn de onderzoeksresultaten bekend en is er een beter beeld van de ondergrond. Bij de graafwerkzaamheden voor de herinrichting kan dan met de resten rekening worden gehouden, door ze te ontzien of te laten opgraven door archeologen.

Lees meer over het onderzoek in de infobrief.