Bygg Architecture & Design aan de slag met masterplan openbare ruimte Stadhuisplein

Het Eindhovense bureau Bygg Architecture & Design gaat de komende tijd aan de slag met het opstellen van een masterplan voor de openbare ruimte van het Stadhuisplein en omgeving. Dat is het resultaat van een gemeentelijke aanbesteding, waarbij Bygg tot winnaar is gekozen. “We zijn blij verrast met de prikkelende en uitdagende visies die we hebben ontvangen op de vraag hoe het Stadhuisplein, als één van de belangrijkste pleinen van onze stad, er in pakweg 2040 uit kan zien”, aldus een enthousiaste wethouder Rik Thijs. Naast Bygg hebben ook Volle Grond en LOLA Landscape Architects visies voor het gebied ontwikkeld.

Het Stadhuisplein en omgeving worden de komende jaren ontwikkeld tot een groene, biodiverse en levendige omgeving met veel nieuwe woningen. Na het vaststellen van het Integraal Gebiedskader Stadhuisplein (eind 2021) heeft de gemeente drie ontwerpers gevraagd om ambitieuze visies op de openbare ruimte te formuleren. Deze zijn afgelopen najaar aan de stad gepresenteerd, waarna iedereen kon reageren. De reacties zijn door de ontwerpers gebruikt om hun visies verder aan te scherpen. Deze visies zijn vervolgens samen met een plan van aanpak ter beoordeling aan de gemeente voorgelegd, waarbij Bygg als beste is beoordeeld.

Brede groene zone

De visie van Bygg gaat uit van het versterken van de identiteit van het Stadhuisplein door deze te omranden met een zijstroom van de Dommel in een brede groene zone. Kenmerkend zijn verder vijf stadsdeelpoorten, een centraal paviljoen met onder meer ruimte om te skaten en toegang tot de kelder, een lindeboom centraal op het plein, en het behoud van het bevrijdingsmonument op dezelfde plek, maar dan prominent aan het water. Verder is het idee om de daken van de (nieuwe) gebouwen te benutten als een doorlopend groen daklandschap, verbonden met natuurbruggen.

Plek van verbinding

“We zien het Stadhuisplein als dé plek in Eindhoven waar iedereen zich verbonden voelt en zijn stem kan laten horen. Waar je elkaar ontmoet, je kan herdenken en huldigen”, aldus Tim Kouthoofd van Bygg. “We liepen laatst via de Dommel langs het Stadhuisplein. We hoorden het water heerlijk bruisen en kabbelen. Het gaf een glimlach op ons gezicht. We realiseerden ons dat dit geluid straks ook op het plein te horen is. Er vloeit nog heel wat water door de Dommel voor we zover zijn, maar we kijken ernaar uit om met alle betrokkenen aan de slag te gaan met de verdere ontwikkeling van het Stadhuisplein!”

Planning

De gemeente is van mening dat Bygg met haar ingediende visie een creatieve en ambitieuze blik op de openbare ruimte van het Stadhuisplein in de toekomst heeft geworpen. De visie geeft op creatieve wijze invulling aan de verschillende uitdagingen waar de stad voor staat, van mobiliteit tot groen en evenementen. Ook is een sterke focus gelegd op de opgehaalde reacties en het vervolgproces, waarbij in samenspraak naar een definitieve visie en haalbaar masterplan wordt toegewerkt. De planning is om na de zomer van 2024 het masterplan ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.

Meer informatie? Kijk op openeindhoven.nl/stadhuisplein