Herinrichting Kleine Berg van start

Op maandag 8 januari 2024 start de gemeente met de herinrichting van de Kleine Berg. Naar verwachting zijn de werkzaamheden 24 april 2024 klaar. De genoemde data zijn afhankelijk van onder andere het weer en andere onvoorziene omstandigheden. Op de faseringstekening onderaan de pagina zie je de fasering met een globale tijdsplanning van de werkzaamheden.

Vanaf woensdag 6 tot en met vrijdag 22 december voert aannemer Den Ouden Infra voorbereidende werkzaamheden uit. In het voetpad vervangt de aannemer per pand de huisaansluiting van het riool. De werkzaamheden worden vooraf afgestemd met de ondernemers en veroorzaken lichte hinder.

Fases 1 en 7 starten tegelijkertijd op maandag 8 januari 2024

In overleg met diverse ondernemers is besloten om de fases 1 en 7 tegelijkertijd uit te voeren. Hiermee verkorten we de uitvoeringsduur van de werkzaamheden met ongeveer vijf weken. Fases 1 en 7 bestaan uit een A- en B-fase (zie onderstaande bereikbaarheidstekening). Dit doen we om de parkeervoorzieningen zo lang mogelijk bereikbaar te houden. Maandag 8 januari 2024 starten we met fases 1A en 7A. Op de onderstaande bereikbaarheidstekening zijn de werkvakken van fases 1 en 7 ingetekend en is de bereikbaarheid van de Kleine Berg tijdens deze werkzaamheden aangegeven

Meer informatie over de herinrichting