Nieuwe bestratingskeuze voor middenstrook bij herinrichting binnenstad

De gemeente stapt af van het gebruik van asfalt bij de herinrichting van de binnenstad. Er is besloten om voor de bestrating van de middenstrook over te stappen op gebakken klinkers. De overige materialen blijven gelijk. In 2022 is op het Stratumseind gestart met het vergroenen en herinrichten van de binnenstad. Onlangs is de evaluatie van deze eerste fase afgerond. Ook is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om asfalt minder hittestress gevoelig te maken. De evaluatie én het onderzoek gaven aanleiding om te kijken naar alternatieven voor asfalt. Daarbij is een gebakken klinker als beste uit de afweging van materialen gekomen. 

“De keuze voor asfalt is destijds weloverwogen gemaakt”, licht wethouder Rik Thijs toe. “De nadelen van asfalt blijven echter onderwerp van discussie, zoals uitstraling, hittestress, geen infiltratie, boomwortelopdruk, kleurverschillen en de zichtbaarheid van openbrekingen. Vanuit het Stratumseind en Kleine Berg is bovendien gewezen op de verkeersveiligheid. Het asfalt zou auto’s en (brom)fietsers uitnodigen om op de comfortabele middenstrook harder te rijden, waarbij voetgangers naar de stoep worden verdrongen. Maar ook de energietransitie vraagt meer ruimte in de ondergrond dan in 2019 voorzien, toen de keuzes voor het bestratingsmateriaal zijn gemaakt. De verwachting is dat er veel meer openbrekingen nodig zijn, ook in de middenstrook.” 

Gebakken klinker 

Bij de heroverweging van de asfaltloper zijn verschillende materialen beoordeeld op aspecten als kosten, hittestress, duurzaamheid, comfort, stroefheid, slijtvastheid en reiniging. Daarbij kwam een gebakken klinker als beste naar voren. Het is een natuurproduct met een lange levensduur. Het ruwe, grove oppervlak zorgt voor een eigentijdse uitstraling. Gekozen is voor een grijsbruine kleur. “Met de keuze voor deze steen sluiten we ook aan bij de destijds met stakeholders vastgestelde criteria, dat de nieuwe bestrating voor onze binnenstad levendig is, van goede kwaliteit en een Eindhovens karakter heeft. Bovendien is de verwachting dat deze keuze leidt tot lagere kosten”, aldus Rik Thijs. 

Vervolgproces 

In afwachting van het alternatief voor de asfaltloper is bij de huidige herinrichting van de Kleine Berg een tijdelijke asfaltlaag aangebracht. Deze wordt vervangen door de nieuwe klinkers. In overleg met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden wordt bekeken op welke termijn dit kan gebeuren. De herinrichting van het Stratumseind is nagenoeg afgerond. Alleen op de kruising ter hoogte van de Catharinakerk zijn nog werkzaamheden. Er is nog niet bepaald of het wenselijk is om op het Stratumseind de middenstrook van asfalt te vervangen door klinkers. Daarover is de komende periode overleg met de belanghebbenden. 

Meer informatie