Overzicht reacties schetsontwerp Wilhelminaplein afgerond

De gemeente gaat het Wilhelminaplein herinrichten en vergroenen. Het opstellen van een ontwerp voor het nieuwe Wilhelminaplein doen we stapsgewijs en in samenspraak met bewoners, ondernemers en iedereen die zich betrokken voelt bij de toekomst van het plein. Via dit nieuwsbericht brengen we je op de hoogte van de stand van zaken, zoals de afronding van de rapportage van alle reacties op het schetsontwerp.

Op 11 januari 2024 is het schetsontwerp in het stadhuis gepresenteerd aan zo’n zeventig bewoners en
ondernemers van het Wilhelminaplein e.o. en vertegenwoordigers van evenementen- en belangenorganisaties.
De aanwezigen konden aangeven wat ze goed en minder goed vonden aan het schetsontwerp. Ook konden ze aangeven wat ze missen in het schetsontwerp. Verder is aan iedereen gevraagd om input te geven op de thema’s verlichting, fietsparkeren, groen en activiteiten.

Online reacties

Aanvullend op de bijeenkomst heeft iedereen die zich betrokken voelt bij het Wilhelminaplein van 12 t/m 29 januari 2024 online kunnen reageren op het schetsontwerp. Bijna 300 personen hebben hier gebruik van gemaakt. Verder hebben de Henri van Abbe Stichting en de Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven schriftelijk gereageerd op het schetsontwerp.

Rapportage reacties

Begin februari 2024 hebben we een eerste, globale terugkoppeling gegeven op de ontvangen reacties. Inmiddels hebben we alle reacties verwerkt. Benieuwd naar de resultaten? Op openeindhoven.nl/wilhelminaplein kun je een samenvatting en de volledige ‘Rapportage samenspraak schetsontwerpfase’ bekijken. Alle ontvangen reacties hebben we in de rapportage themagewijs samengevat, met per thema de gemeentelijke reactie. Het gaat om de thema’s groen/verharding, parkeren, verkeer, evenementen, fietsparkeren en overlast.

Vervolgproces

We danken iedereen voor alle reacties. We zijn ons er nog meer van bewust dat een goede, integrale afweging van de schaarse ruimte op het Wilhelminaplein wenselijk is. Op basis van alle ontvangen reacties en uit oogpunt van zorgvuldigheid hebben we besloten twee onderdelen uit het schetsontwerp nader te onderzoeken.

  • Evenementen en groen: een onafhankelijk, deskundig bureau is gevraagd om advies uit te brengen over de voorwaarden waaronder ook in de toekomst evenementen veilig en met behoud van groen op het Wilhelminaplein georganiseerd kunnen worden.
  • Parkeren: we laten momenteel een onderzoek uitvoeren naar de feitelijke parkeerdruk in het parkeervergunningengebied de Bergen, inclusief het illegaal gebruik van vergunde parkeerplekken.
     

We verwachten de resultaten van beide onderzoeken eind maart 2024 te ontvangen. We beoordelen deze dan en bekijken wat ze voor het verdere ontwerpproces betekenen. De verwachting is dat we u hierover in april kunnen informeren. De onderzoeksresultaten én alle uitkomsten uit de samenspraak gebruiken we bij de volgende stap in het ontwerpproces: het opstellen en presenteren van een voorlopig ontwerp.

Cultuurhistorisch onderzoek

De afgelopen periode hebben we onderzoek laten doen naar de cultuurhistorische achtergrond van het Wilhelminaplein. Het onderzoeksrapport is hieronder te bekijken. Ook de onderzoeksresultaten van dit rapport nemen we mee bij de verdere uitwerking van het ontwerp.